Proiectare consolidare

Proiectarea lucrărilor de consolidare și extindere a unei construcții presupune o responsabilitate sporită din partea experților noștri, deoarece lucrările proiectate în vederea execuției trebuie să garanteze securitatea lucrărilor executate, astfel încât să nu afecteze alți parametri ai construcției existente și să respecte standardele de calitate, dar și să contribuie la eficientizarea resurselor și optimizarea costurilor.

Principala evaluare în cazul proiectelor de consolidare se face prin expertizarea tehnică a structurii clădirii existente.

Experții noștri abordează cu profesionalism proiecte de consolidare, recompartimentare, extindere sau supraetajare a unei construcții deja existente și vin în întâmpinarea clientului cu soluții personalizate.

Proiectele de consolidare, modernizare, extindere, supraînălțare sunt proiecte cu un nivel de complexitate crescut, care se realizează, în mod uzual, pe baza soluțiilor de intervenție recomandate în urma expertizei tehnice și a altor studii de specialitate, ce stabilesc cerințele și limitările intervenției propuse.

Proiectele de consolidare implică un grad ridicat de ingeniozitate, riguros corelată cu înțelegerea comportamentului structurii existente, a condițiilor tehnologice de realizare și a implicațiilor intervențiilor pe parcursul execuției, cât și ulterior, din punct de vedere al funcțiunilor și al fiabilității soluțiilor.