Proiectare consolidare

Proiectele de consolidare, modernizare, extindere, supraînălțare sunt proiecte cu un nivel de complexitate crescut care se realizează, în mod uzual, pe baza soluțiilor de intervenție recomandate în urma expertizei tehnice și a altor studii de specialitate ce stabilesc cerințele și limitările intervenției propuse.

Proiectele de consolidare implică un grad ridicat de ingeniozitate, riguros corelată cu înțelegerea comportamentului structurii existente, a condițiilor tehnologice de realizare și a implicațiilor intervențiilor pe parcursul execuției, cât și ulterior, din punct de vedere al funcțiunilor și a fiabilității soluțiilor.

CONTACTEAZĂ-NE