Institutul „CANTACUZINO”

Proiectul de investiţie imobiliară se referă la lucrările necesare în vederea asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a activităţilor specifice personalului Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare medicomilitară Cantacuzino.
Prin proiectul de investiție imobiliară se propune realizarea unui pavilionul adminstrativ cu regim de înălțime D+P+3E, inclusiv o platformă pentru amplasarea grupului electrogen.
Din punct de vedere functional, clădirea este ocupată în intregime de spații de birouri și anexele acestora (circulații, vestiare, grupuri sanitare, depozitări și spații tehnice).

Sala de Briefing, Camera CDC, Arhiva intermediară și Camerele de cifru vor avea pereții, pardoseala și tavanele tratate antiradiații

Licențe folosite

La baza activității noastre stau 43 de soft-uri licențiate și 645 de licențe din suita Autodesk și conțin programe precum Revit, Robot, CiVil 3D, Naviswork, Graitec Power Pack etc.

Vezi toate licențele

Amplasament: București
Dispunere nivele: D+P+3E
Suprafață desfășurată: 3054.60 mp
Tip proiect: Design & Build
Stadiu: În desfășurare

Demisolul cuprinde camera tabloului general, gospodăria de incendiu, centrala termică, spații tehnice, vestiare cu grupuri sanitare și noduri de circulație – scări și lifturi;
Parterul cuprinde birouri, holul principal aferent accesului de protocol și un hol de acces, camera ofițerului de serviciu, oficiu, cameră grupă de intervenții cu acces direct din exterior, spațiu tehnic, noduri de circulație – scări și lifturi – și grupuri sanitare.

Etajul 1 cuprinde birouri, biroul comandantului cu spațiile anexă ale acestuia – cameră de odihnă și secretariat, sala de briefing, oficiu, spațiu tehnic, noduri de circulație – scări și lifturi – și grupuri sanitare;

Etajul 2 cuprinde birouri, arhiva, oficiu, spațiu tehnic, noduri de circulație – scări și lifturi – și grupuri sanitare;

Etajul 3 cuprinde birouri, oficiu, spațiu tehnic, noduri de circulație – scări și lifturi – și grupuri sanitare.