Consultanță și asistență tehnică

Consultanță tehnică:
♦ Rapoarte preliminare, verificări de ansamblu, propuneri structurale;
♦ Participarea în colective de elaborare a studiilor de fezabilitate pentru diverse obiective de investiție;
♦ Optimizarea soluțiilor tehnice, rapoarte tehnico-economice;
♦ Verificări locale, note de calcul extensive.

Asistență tehnică:
♦ Urmărire de șantier cu verificarea calității execuției în programul de faze determinante;
♦ Verificarea cantităților de materiale puse în operă și corelare cu liste de cantități;
♦ Optimizarea graficelor de lucrări.

CONTACTEAZĂ-NE