Consultanță tehnică

Departamentul de asistență și consultanță tehnică aduce plusvaloare activității companiei Leviatan Design.
Serviciile oferite contribuie la ridicarea nivelului de calitate în proiectele desfășurate.
Consultanța tehnică presupune o echipă dedicată de experți care asigură fluxul de comunicare dintre execuție și proiectare.

Principalele atribuții sunt

Rapoarte preliminare, verificări de ansamblu, propuneri structurale

Participarea în colective de elaborare a studiilor de fezabilitate pentru diverse obiective de investiție

Optimizarea soluțiilor tehnice, rapoarte tehnico-economice

Verificări locale, note de calcul extensive

Asistență tehnică

Activitatea de asistență tehnică realizată de către proiectant, presupune verificarea modului în care constructorul execută investiția asigurându-se astfel de respectarea prevederilor din cadrul proiectului tehnic, schimbarea anumitor soluții la solicitarea investitorului, cât și emiterea soluțiilor tehnice de remediere a defectelor apărute în timpul execuției, aceasta fiind ultima etapă din procesul de proiectare.

Principalele atribuții sunt:

Urmărire de șantier cu verificarea calității execuției în programul de faze determinante

Verificarea cantităților de materiale investite și corelarea cu listele de materiale corespunzătoare

Optimizarea graficelor de lucrări