Proiectare, arhitectură și inginerie

Indiferent dacă este vorba despre proiecte simple sau unele cu un grad mare de complexitate, oferim clienților noștri avantajele nete asigurate de serviciile integrate de proiectare arhitecturală, inginerie structurală și inginerie de instalații.

Serviciile noastre de arhitectură includ utilizarea softurilor avansate de modelare 3D pentru crearea pieselor de arhitectură. Acest lucru ne permite să generăm atât randări foto-realiste, cât și modelul 3d integral al investiției, astfel este prezentant în detaliu proiectul finit, fapt ce aduce plusvaloare clientului.

În etapa inițială de proiectare, realizăm un set detaliat de piese arhitecturale pe care clientul le poate utiliza în scopul planificării și estimării costurilor investiției, împreună cu managerul de proiect dedicat.

Inginerii noștri efectuează un set complet de calcule și modele structurale din care reies detaliile care trebuie implementate pentru a construi proiectul în siguranță.

Asigurăm toate fazele de proiectare de la studiul de prefezabilitate până la realizarea proiectului tehnic și detaliilor de execuție:

• S.P.F (studiu de prefezabilitate)

• D.T.O.E (documentația tehnică pentru organizarea execuției)

• S.F (studiu de fezabilitate)

• D.T.A.D (documentația tehnică pentru obținerea autorizației de demolare)

• D.A.L.I (documentația de avizare a lucrărilor de intervenții)

• P.T.D.E (proiect tehnic și detalii de execuție)

• D.T.A.C (documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire)

Realizăm proiectarea pe specialități precum instalații sanitare, instalații termice și ventilații, instalații electrice – curenți tari și slabi.

Construcții industriale

Hale industriale metalice sau din beton armat pentru producție și/sau depozitare, sedii de firme cu sau fără spații productive, showroom-uri precum și alte tipuri de clădiri și structuri de construcții industriale.

Construcții civile

Locuințe familiale, blocuri de locuințe, școli, săli de sport, clădiri de birouri, centre comerciale și alte tipuri de clădiri și structuri de construcții civile

Construcții agricole

• Hale zootehnice

• Hale de producție agricolă

• Hale de depozitare produse agricole

Hale industriale

Metalice sau din beton armat pentru productie și/sau depozitare; sedii de firme cu/fără spații productive; shworoom-uri precum și alte tipuri de clădiri și structuri de construcții industriale

Construcții speciale

• Pasarele metalice

• Stâlpi

• Buncăre

• Turnuri

• Silozuri