Optimizare proiect

Serviciul de optimizare proiect presupune o dublă evaluare a proiectului de către o altă echipă de experți față de cea care a realizat proiectarea inițială și se oferă practic o a doua părere specializată.

Reverificarea proiectului redă siguranță clientului asupra soluțiilor propuse și poate contribui la reducerea costurilor investiției cu până la 30%.

Serviciul poate fi utilizat în toate fazele proiectului (propunere, proiectare, construcție), dedicat doar uneia dintre faze sau pentru întreg proiectul și vizează verificarea tehnică a proiectării, verificarea încadrării proiectului în normele legislative, verificarea listelor de cantități și a costurilor.

Printre avantajele implementării acestui serviciu se numără:

O viziune externă poate aduce un punct de vedere nou, ce poate genera soluții alternative;
O mai bună înțelegere a scopurilor funcționale și spațiale ale proiectului, de către toate părțile implicate, identificând, clarificând și prioritizând în același timp, obiectivele reale și finale ale clientului;
Obținerea celei mai bune valori de-a lungul întregului ciclu de viață al clădirii proiectate.