Avantajele utilizării BIM în proiectele Design & Build dezvoltate de Leviatan Design4 min. de citit

Modelarea informatică a clădirilor (BIM) este o reprezentare digitală a operațiunilor de construcție și de exploatare a bunurilor imobiliare. Aceasta reunește tehnologia, îmbunătățirile procesului și informațiile digitale, pentru a permite o ameliorare radicală a rezultatelor proiectelor, a beneficiilor clientului și a exploatării bunurilor imobiliare. BIM reprezintă un factor strategic pentru îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor atât în cazul clădirilor, cât și în cazul bunurilor de infrastructuri publice, de-a lungul întregului ciclu de viață. Acest lucru este valabil în cazul proiectelor noi de construcții, și în mod semnificativ, BIM sprijină renovarea, reabilitarea și întreținerea mediului construit – ceea ce reprezintă cota cea mai importantă a sectorului.

Această metoda de lucru contribuie la creșterea nivelului de calitate în construcții, prin reducerea timpului de realizare a proceselor, automatizarea fluxurilor de lucru din proiectare și execuție, transparența operațională, predictibilitatea bugetului, optimizarea resurselor, stimularea creativității proiectanților și proiectarea inteligentă.

Într-un sondaj realizat recent de Deloitte, 43% dintre directorii companiilor de proiectare, arhitectură și inginerie, au transmis că au în plan șă își concentreze investițiile în metode noi de proiectare, precum BIM, în următorul an.

Implementarea BIM poate avea un impact major asupra operaţiunilor companiei. Rapoartele prevăd că o adoptare mai amplă a BIM, va debloca economiile în raport de 15-25 % pe piața infrastructurii globale, până în 2025. Schimbările bazate pe tehnologie sunt cele mai susceptibile de a produce cel mai semnificativ impact asupra sectorului construcțiilor.

Cum aplicăm BIM la Leviatan

În ultimii ani, compania a abordat tot mai des proiecte de tip design & build, dat fiind gradul ridicat de complexitate si nivelul tot mai înalt de calitate impus de clienți. Aceasta evoluție a fost natural integrată de companie, ținând cont de dorința de perfecționare prin progres tehnologic a managementului companiei.

Proiectele D & B implică colaborarea, încă din faza de concept a proiectului, cu echipele de execuție, pentru a putea stabili soluțiile tehnice potrivite, în vederea încadrării în bugetele și termenele de execuție impuse de către beneficiar. Totodată, această formulă reprezintă cadrul optim de dezvoltare profesională pentru arhitecții și inginerii noștri.

Acest mod de lucru permite dezvoltarea proiectelor într-un timp mai scurt și înțelegerea implicațiilor practice ale metodelor aplicate în execuție, astfel încât să se preîntâmpine situațiile ce pot genera întârzieri în finalizarea proiectului.

Aplicația BIM 360, numită actual Autoesk Construction Cloud (ACC) ne-a oferit posibilitatea de trecere de la metoda clasică – planșe printate, soluții prin telefon, întârzieri – la metoda BIM, reprezentată de automatizarea proceselor de proiectare și execuție, optimizarea fluxurilor de lucru, utilizarea soluțiilor digitale (tablete și software-uri interoperabile) și colaborarea pe roluri.

Un avantaj major al utilizării aplicației BIM 360 în execuție, constă în posibilitatea pe care o au managerii noștri de proiect, în a aplica asupra modelului 3D din CDE, propriile lor fluxuri, observații și solicitări de remediere a neconformităților, în timp real.

Aceste intervenții au putut fi urmărite în timp real, transparent, de către proiectanți, furnizori, prestatorii, inclusiv de către Beneficiar / Investitor, și au fost corelate cu toate cerințele ce trebuiau îndeplinite de proiectul executat, inclusiv cu cele de sustenabilitate enunțate în tema de proiectare.

Unul dintre proiectele BIM și design & build este pavilion multifuncțional din incinta Institutului Cantacuzino, dispus pe 5 niveluri, cu un regim de înălțime D+P+3E și cu o suprafață desfășurată de 3.054 mp, având funcțiunea principală de clădire administrativă.

În urma finalizării acestui proiect, am putut estima o reducere a timpului de lucru de aproximativ 50% în majoritatea proceselor din proiectare, în timp ce în procesul de execuție, am înregistrat o reducere cu până la 30% a timpilor de realizare a verificărilor de calitate, activității SSM, comunicării cu echipele din șantier și de generarea a documentelor conexe.

Prin utilizarea BIM în proiectele D & B se obțin următoarele avantaje:

  • coordonare mai eficientă și mai rapidă între specialități;
  • coordonarea facilă între birourile de proiectare, asistență tehnică și execuție.
  • calitate crescută a proiectelor realizate;
  • verificare a proiectului mai ușoară și cu o mai mare acuratețe;
  • discuții și soluționări în timp real ale observațiilor primite de la colegii din șantier.

Totodată, această metodă de lucru ne permite creșterea calității proiectelor și eficientizarea resurselor și dă posibilitatea modelului informațional 3D BIM să devină un model Digital Twin, care are inserate informații reale.

Citește articolul integral pe Calea Europeană >>> https://www.caleaeuropeana.ro/avantajele-utilizarii-bim-in-proiectele-db-dezvoltate-de-leviatan-design/