LEVIATAN DESIGN – 10 ani, peste 100 de specialiști și progres tehnologic neîntrerupt

În 2022, Leviatan Design sărbătorește 10 ani de proiectare și dezvoltare în domeniul construcțiilor din România. Această bornă reprezintă un prilej de reafirmare a avantajelor rezultate în urma aplicării standardului BIM și a transformării digitale a companiei cu capital privat românesc, la nivelul tuturor proceselor. Pornind de la viziunea tinerilor antreprenori care au înființat societatea în 2012 și care a fost, încă de la început, orientată înspre dezvoltarea durabilă prin tehnologie și inovare, Leviatan Design a evoluat rapid și s-a diferențiat pe piața locală a construcțiilor de concurenții săi prin capacitatea sa deosebită de adaptare, susținută în mod ferm de investițiile realizate în tehnologizare și digitalizare.

„În acest deceniu de activitate am reușit să depășim toate dificultățile”

„Drumul Leviatanului a fost plin de provocări, dar cu multă hotărâre și cu dorința de a contribui la schimbarea de care domeniul construcțiilor din România avea atâta nevoie, am studiat exemplele de bună practică din occident, ale companiilor și statelor care s-au adaptat progresului tehnologic și au inclus în procesele lor de lucru conceptele digitalizări, și am ajuns la o concluzie revelatoare: doar prin tehnologie puteam câștiga avantajul competitiv și puteam deveni una dintre primele companii de proiectare și arhitectură, complet digitalizate, din România. Am început să opti¬mizăm fluxurile de lucru, prin automatizarea proceselor interne, astfel încât să putem fi compe¬titivi pe piața din România și să ne diferențiem într-un mediu concurențial extrem de puternic. Pe acest parcurs, am întâmpinat multe dificultăți una dintre ele fiind constituită de reticența oamenilor în fața schimbării, dar împreună cu colegii care au rămas alături de noi în toți acești 10 ani, am reușit!”- afirmă Cătălin Podaru, CEO Leviatan Design.

Obiectivul inițial al companiei a fost centrat pe promovarea de servicii integrate de arhitectură și inginerie civilă în construcții, la cele mai înalte stan¬darde. În deceniul care a trecut de la înființare, acest deziderat a înregistrat o evoluție constantă către oferirea unor servicii complete pentru construcții de tip design & build, alături de partenerii săi și cu ajutorul companiei de execuție din grup – Ubitech Construcții. Folosind eficient și intensiv conceptul BIM, tehnologii și aplicații software de înaltă performanță, precum și o echipă solidă de specialiști, care asigură un nivel ridicat de calitate în toate proiectele realizate, ținta propusă a fost atinsă. Schema organizatorică a Leviatan Design include departamentul tehnic, care cuprinde biroul de arhitectură, structuri, instalații, asistență tehnică și urmărirea șantierelor, devize, achiziții publice, biroul de planificare și îmbunătățire continuă a proceselor, precum și departamentele de suport (resurse umane, contabilitate, marketing, IT și juridic). În prezent, echipa numără peste 100 de specialiști, arhitecți, proiectanți, ingineri de instalații, manageri de proiect și personal administrativ, care sunt preocupați continuu de propria lor dezvoltarea profesională, în raport cu inovațiile și noutățile din departamentul corespunzător în care activează. Acest atribut permite angajaților companiei să asigure calitatea necesară în toate proiectele pe care le dezvoltă, precum și în întreaga activitate a societății.

Triplarea investițiilor în software specializat

Creșterea echipei a fost una graduală, fiind în directă corelare cu majorarea volumului de lucru. Datele disponibile indică, în ceea ce privește numărului efectiv de angajați, că, la finalul lui 2021, acesta a fost dublu față de cifra corespun¬zătoare anului precedent. În ceea ce privește performanța financiară, Leviatan Design a reușit pe parcursul exercițiului fiscal anterior realizarea unei cifre de afaceri de peste 35,7 milioane lei, ceea ce constituie o creștere semnificativă în raport cu încasările din 2020. Aceste rezultate foarte bune au fost posibile ca urmare a investițiilor constante, direcționate către dezvoltarea echipei, achiziția și implementarea de tehnologii și soluții digitalizate. Doar în ultimii patru ani, compania a investit peste două milioane de lei atât în echi¬pamente performante și aplicații software astfel încât fiecare proiectant să dețină propria licență AEC (arhitectură, inginerie și construcții), cât și în programe de specializare, conferințe de profil și cursuri de dezvoltare personală, pentru toți membrii echipei. În 2021, bugetul direcționat către această zonă aproape s-a triplat, iar raportat la nivelul investițiilor din prima jumătate a lui 2022, se estimează că la finalul anului, ponderea investițiilor se va situa în jurul valorii de 10% din cifra de afaceri.

Digital Twin, Mixed Reality, Common Data Environment – sisteme ale viitorului în proiectare

O resursă cu impact major în activitatea echipei Leviatan Design este reprezentată de setul de programe ce aparțin platformei Autodesk Construction Cloud, la care se adaugă o serie de echipamente moderne bazate pe tehnologii noi, precum Digital Twin și Mixed Reality, aplicate direct în procesul de proiectare, precum și în urmărirea execuției. „Toate procesele companiei se bazează pe implementarea reală și concretă a metodologiei BIM și a fluxurilor de lucru integrate, cu ajutorul cărora aducem modelul informațional 3D BIM al clădirii în mediul comun de date CDE (Common Data Environment) – spațiu în care toate informațiile despre proiect, precum procesele, datele, rolurile și versiunile sunt transpuse și stocate în format digital, într-o modalitate transparentă și accesibilă tuturor părților interesate implicate. Cu toate aceste resurse puse la dispoziție de compania noastră, echipa Leviatan este pregătită să ofere soluții inteligente și personalizate pentru orice proiect, prin furnizarea unor sisteme integrate de inginerie civilă și construcții, de la concept până la realizare”, subliniază Maria Văsi, Coordonatorul Biroului de Structuri, care face parte din echipa Leviatan Design de cinci ani. „Prin îmbunătățirea și automatizarea continuă a proceselor interne din industria construcțiilor, am reușit să construim o ECHIPĂ SOLIDĂ, interconectată pe toate specialitățile, care generează standardizări proprii și know-how în piață, devenind, astfel, un exponent al ingineriei moderne”, mai precizează reprezentantul companiei.

Conceptul BIM și inovația tehnologică asigură o poziție de top pentru LEVIATAN DESIGN

Proiecte strategice, cu o mare încărcătură de responsabilitate

Portofoliul Leviatan Design cuprinde peste 550 de proiecte finalizate, în diferite sectoare de activitate, precum militar, educațional, administrativ, sectorul medical, consolidare de monumente istorice. Toate acestea au îmbogățit experiența companiei și au poziționat-o în rândul celor mai puternice birouri de arhitectură și proiectare din România, Leviatan Design clasându-se pe locul al optulea din 100 de firme evaluate, conform raportului realizat de IBCFocus, ediția 2021.

Gradul de tehnologizare și experiența acumulată în cei zece ani de activitate au permis companiei să se implice în realizarea de obiective tot mai complexe, cu funcțiuni diferite. În prezent, Leviatan Deisgn are în desfășurare două dintre cele mai impor¬tante proiecte care sunt strategice pentru apărarea națională:

  • Proiectul de „Realizare infrastruc¬tură statică a Comandamentului Corpului Multinațional de Sud Est (Headquarters Multinational Corps South-Eastl HQ MNC-SE) în cazarma 562”, de la Sibiu.
  • Proiectul de extindere și modernizare a bazei aeriene 71 de la Câmpia Turzii, respectiv “Realizare infrastructură – zonă operaţională în cazarma 1833 Câmpia Turzii”.

„Aceste două proiecte impun un nivel de calitate extrem de ridicat și ne încarcă de responsabilitate”, subliniază Cătălin Podaru.
Datorită digitalizării, cele două proiecte se derulează în paralel, folosind aceeași echipă de specialiști, iar lucrările se realizează conform graficelor.

Totodată, echipa Leviatan se pregătește de finalizarea a altor proiecte de tip design & build, care au beneficiat de avantajele aplicării BIM atât în procesul de proiectate, cât și în etapa de execuție și urmărire a șantierului, respectiv:

  • Proiectul de realizare centrală termică și reabilitare infrastructură utilități de la Universitatea Națională de Apărare “CAROL I” din București.
  • Pavilion multifuncțional, cu o suprafață construită de 3054 mp, în incinta Institutului ”Cantacuzino” din București.
  • Iar anul acesta, a fost finalizat și recepționat proiectul de tip design & build al noului pavilion administrativ în Cazarma 940, care aparține de Centrul 85 Comunicații Aero și Informatică „General Doroftei Ghermănescu” din București.

Bunul cel mai de preț al companiei, ECHIPA, împreună cu investițiile constante în transformarea digitală, au permis un salt uriaș de la un an la altul, astfel că, în următoarea perioadă compania va continua să țină pasul cu inovațiile și progresul tehnologic din industria construcțiilor și va dezvolta proiecte de anvergură pentru infrastructura critică, păstrând ritmul susținut de digitalizare a proceselor de lucru și evoluând continuu.

 

Modelul complet 3D BIM al proiectării și execuției unei clădiri, extrem de valoros în faza de exploatare

INTERVIU: Gabriel Marcu, director tehnic, de 8 ani în echipa Leviatan Design.

România are de acoperit un decalaj destul de mare încă în ceea ce privește adoptare principiilor BIM, însă demersurile unei companii cum este Leviatan Design, îndreptate în direcția educației următoarelor generații de ingineri în spiritul tehnologiilor moderne, au toate șansele de a scurta foarte mult acest drum și de a permite alinierea țării noastre la cutumele arhi¬tecturii și proiectării contemporane. Implementarea curajoasă a conceptelor digitalizării și tehnologizării de către firma din București i-a asigurat acesteia un avantaj competitiv net, oferindu-i posibilitatea parti¬cipării la o serie de proiecte de mare complexitate. Strâns corelată cu sustenabilitatea, trendurile actuale de digitalizare și politicile europene de protecție clima¬tică, implementarea BIM este deja o necesitate obiec-tivă și va marca, în mod cert, domeniul construcțiilor pentru o perioadă îndelungată. La toate aceste teme, se referă în continuare Gabriel Marcu, director tehnic al Leviatan Design.

– Având în vedere faptul că sunteți una dintre puținele companii românești de proiectare care implementează metodologia BIM la nivelul proiectelor design & build pe care le derulați, care considerați că este nivelul de absorbție a acestui concept din România, comparativ cu contextul general european?
– La baza transformării digitale a industriei autohtone a construcțiilor, precum și a celei din Europa stă, fără îndoială, BIM (Building Information Modeling). Acest concept special reunește tehnologia, procesele și informațiile digitale, în beneficiul clientului și al exploatării bunurilor construite, pentru a asigura eficiența proiectelor, începând de la faza de proiectare și până la etapa de deconstrucție (eng. end-of-life). Luând în considerare avantajele rezultate în urma aplicării BIM, care sunt multiple și se aplică pe toate palierele unei națiuni – sociale, economice și de mediu – singura diferența dintre România și alte state europene care au adoptat deja BIM, încă din urmă cu 15 ani, este dată de percepția firmelor de construcții și de eul colectiv al societății românești, care opune, de regulă, o anumită rezistență în fața progresului tehnologic. În țara noastră, conform informațiilor pe care le deținem, sunt puține firme care aplică procesele BIM în activitatea de proiectare și execuție. La nivelul Uniunii Europene, Marea Britanie, Olanda, Danemarca, Austria și țările scandinave reprezintă zonele care au cea mai mare rată de adoptare BIM.

– Ce poate fi făcut în continuare pentru a îmbunătăți situația actuală?
– Totul pornește de la informarea corectă și educație. Faptul că stakeholderii care au beneficiat de avantajele aplicării metodologiei BIM au recunoscut importanța proceselor acestui concept și avantajele pe care le asigură atât în implementarea proiectelor design & build, cât și pe tot parcursul ciclului de viață a construcției, au determinat instituțiile de învățământ superior să restructureze disciplinele AEC (arhitectură, inginerie și construcții) din programele educaționale. Ne bucurăm că mediul academic din România a răspuns afirmativ progresului tehnologic și își adaptează programa școlară. Mai multe facultăți de profil au introdus deja cursuri despre BIM în planurile de învățământ adresate studenților. Este vorba, în principal, despre Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB), Academia Tehnică Militară, Universitatea Politehnică Timișoara, Facultatea de Construcții și Instalații și Facultatea de Arhitectură din Iași. Specialiștii Leviatan Design au fost invitați, în repetate rânduri, să susțină prezentări studenților despre felul real și concret în care imple¬mentăm BIM în proiectele design & build. Această realitate nu face decât să ne onoreze și ne bucurăm că putem partaja către viitori specialiști din domeniu experiența pe care am câștigat-o în ceea ce privește BIM.

– Cum abordați principiile sustenabilității în activitatea de proiectare?
– Tendințele pieței, inclusiv din punct de vedere al sustenabilității, sunt foarte diverse în prezent și așa va rămâne și în viitor. Nu vom mai avea doar nevoia de construcții noi rezidențiale sau de birouri care să respecte principiile sustenabilității din toate punctele de vedere (economic, ecologic și social), ci aceste exigențe se vor extinde și la alte tipuri de clădiri. Este vorba despre construcții administrative, spitale, grădinițe și creșe, lucrări inginerești precum construcții speciale industriale, pentru transporturi de geniu civil. Pentru a atinge țintele propuse de către directivele europene refe¬ritoare la nZEB (near Zero Energy Building), precum reducerea consumului de materii prime, diminuarea emisiilor de dioxid de carbon și a cantității deșeurilor, specialiștii Leviatan Design utilizează tehnologii moderne și aplică metodologia BIM în toate etapele proiectului, de la faza propunerii de soluții în raport cu cerințele clientului, la cea de proiectare și execuție, practic acoperind toată durata de viață a spațiului construit. Modelul complet 3D BIM al proiectării și execuției unei clădiri va fi extrem de valoros în faza de exploatare, deoarece permite colectarea de informații relevante pentru analize Big Data, facilitând totodată aplicarea unor soluții avansate de facility management.

– Ce planuri de dezvoltare aveți pentru următorul deceniu?
– Pe lângă proiectele complexe de infrastructură militară și aeroportuară pe care le avem deja în desfășurare, dorim să abordăm lucrări din zona infrastructurii medicale și a centrelor de date, deoarece considerăm că acestea sunt printre cele mai interesante și necesare investiții care trebuie dezvoltate în România, pe lângă proiectele de infrastructură rutieră și utilități. Beneficiind deja de un nivel ridicat de digitalizare, ne propunem ca obiectiv major de dezvoltare pe termen mediu automatizarea cât mai multor procese. Împreună cu echipa de R&D, lucrăm să generăm automatizări bazate pe informații gen Big Data și standardizări din diferite proiecte astfel încât, timpii necesari de realizare a unor procese din proiectare și execuție, pe care le avem acum reduse cu 50%, să dureze cu 80 % mai puțin, calitatea să rămână cel puțin la fel sau mai mare, iar astfel echipa noastră să aibă mai mult timp ca să exploreze soluții cât mai eficiente și creative, pe care să le implementeze în proiecte și să aducă plusvaloare.

– Care sunt pașii concreți pe care îi veți face în direcția respectivă în perioada următoare?
– Lucrăm deja la realizarea unui cod de bune practici pentru realizarea Digital Twin, iar, pe termen mediu, ne propunem să generăm complet acest model, cu toate cazurile de utilizare, astfel încât clientul să beneficieze la maximum de facilitatea respectivă. Vom continua procesul de dezvoltare a software-ului Power Pack, împreună cu partenerul nostru Graitec Romania, estimând că aplicația în cauză va aduce avantaje clare pentru compania noastră pe calea actuală de dezvoltare. De asemenea, în perioada următoare vom accelera ritmul investițiilor în tehnologie, în diverse procese R&D, în digitalizare, în educație și în echipă. Toate acestea sunt absolut necesare, întrucât am învățat deja că procesele de dezvoltare digitală nu se încheie, de fapt, niciodată.

– Transmiteți un mesaj final către piață – parteneri, clienți, competitori.
– Considerăm că împlinirea unui deceniu de activitate este un prilej de reafirmare a promisiunilor asumate în vederea dezvoltării continue a companiei, în raport cu inovațiile din sectorul construcțiilor, precum și a implementării factorilor de sustenabilitate în toate proiectele noastre și în întreaga activitate a companiei. Din perspectiva acțiunilor noastre de responsabi¬litate corporativă, trebuie să dăm înapoi societății, raportându-ne direct la ceea ce ne oferă aceasta. Vom continua să investim în dezvoltarea educației, protejarea mediului înconjurător și ne vom manifesta constant grija pentru oameni.

Citește articolul și pe:

https://www.agendaconstructiilor.ro/files/arhitectura-proiectare/leviatan-design-10-ani-peste-100-de-specialisti-si-progres-tehnologic-neintrerupt.html