Modelarea informatică a clădirilor: Cum implementează statele și companiile europene metotologia BIM – o revoluție digitală a sectorului construcțiilor

 

Modelarea informatică a clădirilor (BIM) este o reprezentare digitală a operațiunilor de construcție și de exploatare a bunurilor imobiliare ce reunește tehnologia, îmbunătățirile procesului și informațiile digitale, pentru a permite o ameliorare radicală a rezultatelor proiectelor, a beneficiilor clientului și a exploatării bunurilor imobiliare. Utilizarea BIM la nivel internațional este foarte diversă. Țările nordice, Regatul Unit și Irlanda au fost cele mai avansate la început, în prezent existând o intenție generalizată de a implementa BIM în întreaga lume, iar din 2007 statele europene au început să implementeze BIM la nivel național.

Mai mult, BIM este un factor strategic pentru îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor atât pentru clădiri, cât și pentru bunurile de infrastructuri publice de-a lungul întregului ciclu de viață. Acest lucru este valabil pentru proiectele noi de construcții și, în mod esențial, BIM sprijină renovarea, reabilitarea și întreținerea mediului construit – ceea ce reprezintă cota cea mai importantă a sectorului.

În cele ce urmează, CaleaEuropeană.ro prezintă o perspectivă asupra legislației europene în ceea ce privește BIM. 

Realizarea unor lucrări de renovare de profunzimea și de amploarea de care are nevoie Europa necesită existența unui sector al construcțiilor puternic și competitiv, care este deschis inovării și durabilității, pentru a spori calitatea și a reduce costurile.

Modelarea informatică a clădirilor (BIM) se află în centrul unei transformări digitale a sectorului construcțiilor și a mediului construit. Guvernele și achizitorii publici din întreaga Europă și din lume recunosc valoarea BIM ca factor strategic pentru obiectivele în materie de costuri, de calitate și de politică publică, fiind luate măsuri proactive pentru a promova utilizarea BIM în sectoarele de construcții și în livrarea și exploatarea bunurilor imobiliare publice, pentru asigurarea acestor beneficii economice, de mediu și sociale.

Din perspectiva asigurării proiectării de calitate în domeniul arhitecturii și ingineriei la nivel european, Directiva 2014/24/UE (EUPPD) a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE propune contractorilor utilizarea soluțiilor BIM în proiectele de construcții, pentru a încuraja ofertanții în ceea ce privește implementarea unor soluții inovative de proiectare, de livrare a unor servicii de înaltă calitate, și pentru a sprijini autoritățile în demersurile privind lansarea unor proceduri care să asigure o competiție loială pe piața construcțiilor. Directiva încurajează statele membre UE, începând cu anul 2016, privind necesitatea utilizării BIM pentru construcțiile finanțate din fonduri publice.

Conform unui sondaj de opinie, există o rată medie relativ ridicată de adoptare a BIM în statele membre UE. Danemarca și Austria sunt țările cu cea mai mare rată de adoptare, dar toate statele membre au raportat un anumit grad de utilizare a BIM. Rezultatele sondajului pot fi completate cu alte studii privind adoptarea BIM în UE. În Franța, în 2017, 38 % dintre întreprinderile din sectorul construcțiilor au declarat că utilizează BIM.

În ciuda faptului că utilizarea BIM nu este obligatorie pentru proiectele de construcții de capital, fie ele publice sau private, peste 35% dintre dezvoltatorii din Franța folosesc BIM pentru proiectele lor imobiliare. În plus, între 50 și 60% dintre liderii de pe piața franceză a construcțiilor au trecut la BIM.

Polonia raportează un nivel mai modest de adoptare a BIM, doar 12% dintre companiile de construcții utilizează BIM. Adoptarea BIM în statele membre ale UE este, de asemenea, legată de cadrul legislativ în vigoare. De exemplu, Austria și Olanda sunt singurele două state membre care dispun de un mandat privind standardul „Open BIM” , în timp ce mai multe state membre au fie o cerință BIM în cadrul proceselor de achiziții publice care se aplică tuturor proiectelor, fie se aplică proiectelor cu anumite praguri.

Având în vedere că Europa încearcă să depășească criza provocată de pandemia de COVID-19, renovarea oferă o ocazie unică de a regândi, de a reproiecta și de a moderniza clădirile noastre pentru ca acestea să devină adecvate unei societăți mai ecologice și digitale și să sprijine redresarea economică. Implementarea BIM poate avea un impact major asupra operațiunilor companiei, cât și asupra redresării economiilor. În rapoarte se prevede că o adoptare mai amplă a BIM va debloca economii de 15-25 % pe piața infrastructurii globale până în 2025. Schimbările bazate pe tehnologie sunt cele mai susceptibile să producă cel mai mare impact asupra sectorului construcțiilor.

Adoptarea în România a standardelor europene din domeniul BIM a reprezentat unul dintre demersurile întreprinse la nivel național pentru stabilirea unui cadru general de desfășurare al activităților de construire, facil, coerent și transparent, în condițiile în care nevoia de investiții rămâne ridicată în România, iar modul de utilizare al fondurilor publice suscită un interes major, fiind necesare rezultate vizibile, concrete, ușor de monitorizat cu efecte asupra eficienței utilizării acestora și a creșterii calității vieții oamenilor, ca valoare adăugată generală.

“Procesul BIM presupune acordarea unei atenții sporite asupra proceselor de gestionare a informațiilor și datelor comparativ cu metoda tradițională în proiectele de construcție. De aceea, este important să se evalueze și să se definească clar rolurile sau funcțiile legate de gestionarea datelor și informațiilor în diferitele etape ale ciclului de viață al clădirii sau al infrastructurii. În plus, unul dintre instrumentele necesare pentru a sprijini utilizarea eficientă și coerentă a metodologiei BIM într-un cadru colaborativ constă în dezvoltarea competențelor privind colectarea, gestionarea, partajarea informațiilor referitoare la clădiri și fluxurile de lucru. Astfel, se consideră necesară aplicarea sistemului BIM pentru alinierea domeniului construcțiilor la cele mai recente inovații tehnologice, devenite obligatorii prin lege în alte state membre ale Uniunii Europene.”– Gabriel Marcu, Director Tehnic Leviatan Design.

Totodată, aplicarea sistemului BIM va conduce la armonizarea politicilor publice și a legislației naționale cu cele stabilite la nivelul UE, precum și la formularea de recomandări pentru includerea BIM în procedurile de achiziție publică și de contractare a investițiilor publice.

Citește articolul integral >>> Modelarea informatică a clădirilor: Cum implementează statele și companiile europene tehnologia BIM – o revoluție digitală a sectorului construcțiilor – caleaeuropeana.ro