Back
Imagine reprezentativă

Leviatan Design & Ubitech Construcții – Care sunt provocările momentului în domeniul construcţiilor?

Activitatea Leviatan Design a demarat în 2012 cu focus pe oferirea de servicii integrate de arhitectură şi inginerie civilă şi a evoluat, în cei 10 ani de activitate, la servicii complete pentru construcţii de tip design & build. Parte din grupul de companii este și Ubitech Construcții, firmă înființată în 2015, care oferă servicii complete în domeniul construcțiilor – antreprenoriat general, proiectare și execuție, management și implementarea proiectului.
Cu capital 100% românesc, acest grup şi-a făcut loc pe piața de construcții din România prin viziunea tinerilor antreprenori fondatori, viziune care a fost încă de la început orientată pe dezvoltarea durabilă prin tehnologie şi inovare.
Cum se prezintă piața de construcții și care sunt principalele provocări ale momentului aflăm de la Cătălin Podaru, CEO Leviatan Design și Ubitech Construcții.

Care sunt 3 sfaturi pe care le-ați acorda unui client nou pentru achiziția corectă de servicii de proiectare şi execuție a lucrărilor de construcții?

În primul rând, sfatul meu ar fi ca beneficiarul, respectiv clientul, să-și definească foarte bine cerințele, având în minte, cât mai detaliat, necesitățile de utilizare a spațiului, astfel încât echipa de proiectare să poată determina specificațiile tehnice optime pentru proiect, în raport cu bugetul stabilit.

Un alt sfat pe care l-aş putea acorda are mai degrabă legătură cu alegerea firmei de proiectare şi execuție. În întâlnirile de cunoaştere, clientul ar trebui să solicite prezentarea modalităților de lucru şi a metodologiei utilizate pe parcursul realizării şi execuției proiectului, precum şi exemple concrete de implementare a acestora. Numai în acest fel clientul poate lua decizia potrivită, care să asigure un nivel ridicat de calitate a proiectului. De asemenea, este imperios necesar ca prezentarea modalității de lucru și a capacității de management să fie în concordanţă cu oferta de preţ, întrucât mulți beneficiari aleg prețul cel mai mic în faza de ofertare, iar ulterior întâmpină multiple probleme şi erori pe parcursul realizării proiectului. Din acest motiv, timpului de execuție și bugetul alocat proiectului pot crește, fără a atinge nivelul de calitate cerut de client.

Al treilea sfat pe care l-as putea da unui nou client este acela de a solicita firmei de proiectare şi execuție portofoliul de proiecte realizate, atât pentru faza de proiectare, cât şi pentru cea de execuție, în conformitate cu standardul BIM. Chiar dacă cei mai mulți dintre beneficiari încă nu sunt la curent cu ceea ce reprezintă acest standard de proces, ei se pot documenta cu privire la beneficiile pe care le aduce acesta în faza de proiectare și în cea de execuție, precum și în faza de exploatare.

Utilizarea metodologiei BIM în proiectare şi execuție oferă clientului mai multă transparenţă şi elemente de control direct în toate etapele proiectului, pierderile sunt diminuate, iar numărul de lucrări de remediere a erorilor este redus. Totodată, BIM asigură o coordonare rapidă între specialități, iar clientul poate înțelege implicațiile tehnice şi de design ale proiectului, încă din faza de proiectare, chiar şi fără a avea cunoștințe tehnice. Mai mult decât atât, clientul poate urmări aproape în timp real progresul implementării și modul în care sunt respectate cerințele de calitate impuse în cadrul proiectului.

Este foarte important de menționat că BIM contribuie la reducerea timpului de decizie pe parcursul realizării şi implementării proiectului, iar cel mai mare beneficiu pentru client vine în etapa de exploatare, întrucât BIM oferă clientului informații detaliate despre spațiului construit şi posibilitatea de exploatare inteligentă.

Care sunt 3 capcane/greşeli des întâlnite pe care le observați la clienții care achiziționează servicii de proiectare și execuţie?

O primă eroare foarte des întâlnită la clienții care achiziționează servicii de proiectare și execuție este definirea incompletă a temei de proiectare, în raport cu cerințele funcționale ale spațiilor. De multe ori, în construirea acestei teme se utilizează cerințe mai degrabă tehnice, în loc ca acestea să fie funcționale, ceea ce poate genera confuzii în rândul specialiștilor, în încercarea de a înțelege care sunt cerințele funcționale, pe baza cerințelor tehnice prezentate în proiect.

O a doua eroare des întâlnită, în special în România, se referă la faptul că majoritatea clienților, inclusiv instituțiile publice, alocă un timp foarte scurt pentru realizarea proiectului şi nu impun indicatori de performanță care să asigure în partea de implementare, respectiv în cea de execuție, pierderi cât mai mici şi diminuarea lucrărilor de corectare a erorilor.

Din cauza impunerii unui timp prea scurt de proiectare, foarte multe proiecte ajung să fie incomplete și defectuos coordonate, având lista de cantități de materiale și fişele tehnice întocmite greșit. Toate aceste aspecte conduc la un timp mai mare în faza de execuție și la refacerea listelor de cantităţi şi a specificațiilor tehnice cu produse conforme și existente în piață. Acesta este motivul pentru care bugetul alocat unui proiect crește, determinând modificarea soluțiilor, adâncirea defectelor sau a conflictelor dintre specialități și lipsa trasabilității acestor modificări, iar în final nu există în mod real nişte indicatori de calitate pentru proiectul realizat, care să fie aplicați în procesul de execuție.

Impunerea unui timp prea scurt de proiectare conduce inevitabil la prelungirea termenelor şi la soluţionarea arbitrară a diferitelor provocări tehnice. În acest context, o mare parte dintre executanti nu mai respectă întocmai documentația tehnică şi adoptă, în multe cazuri, soluții într-un mod empiric, la fața locului, care generează multiple defecte sau neconformități în faza de exploatare. Astfel, timpul câştigat în faza de proiectare și economiile obținute în ceea ce priveşte bugetul proiectării conduc la întârzieri în faza de execuție, la cheltuieli mai mari în timpul de realizare a construcției și la costuri suplimentare în faza de exploatare. Așadar, dacă timpul de proiectare este prea scurt, este aproape imposibilă abordarea soluțiilor optime, atât în procesul de construcție, cat şi în faza de exploatare. Din acest motiv ajungem să avem spații defectuoase din punct de vedere funcțional, cu costuri ridicate la anumite părţi ale construcției, fără a putea lua în calcul, în mod real, reducerea costurilor în timpul exploatării.

O a treia eroare foarte des întâlnită este alegerea firmei în funcție de prețul cel mai mic al serviciilor de proiectare sau realizare a lucrărilor de construcție. Această abordare pare mai avantajoasă, însă, în realitate, dacă ar fi evaluate costurile totale directe și indirecte, raportate la nivel de calitate atins, costurile ar fi cu siguranță mai mari pentru un nivel inferior de calitate. De asemenea, acest aspect conduce, în faza de exploatare, la costuri de mentenanță crescute, precum și la întreruperea exploatării, la disconfort din punct de vedere ergonomic şi la risipă de energie într-un mod necontrolat.

Care sunt provocările momentului în segmentul în care activați?

Consider că domeniul construcțiilor se confruntă în acest moment cu provocări de ordin general.

În primul rând, trebuie menționată lipsa de specialiști în partea de proiectare și în cea de execuție, precum şi la nivelul personalului calificat și necalificat pentru şantierele de construcții.
Alte provocări se află în strânsă legătură cu creşterea galopantă a prețurilor, care nu oferă predictibilitate pe termen mediu și lung, precum și cu problemele înregistrate pe lanțul de aprovizionare, care afectează comenzile de materiale și echipamente de construcții, generând termene foarte lungi de livrare, care, de multe ori, nu sunt respectate de către furnizori.

Creşterea costurilor de finanțare, care s-a dublat în ultimul an, reprezintă o altă provocare cu care se confruntă sectorul construcțiilor. Costurile au un impact major în proiectele de anvergură, fapt pentru care finanţarea este esențială pentru ducerea la bun sfârșit a proiectelor.

Salarizarea aduce alte provocări în domeniul construcțiilor. Deși companiile noastre au crescut anul acesta salariile cu 20%, în medie, scumpirile generate de inflație și alți factori au generat reale provocări în a asigura salarii care să motiveze personalul, astfel încât acesta să nu ia în calcul exodul. Aceste problemele sunt, de asemenea, acutizate și de modificarea pragurilor pentru asigurarea facilităţilor în construcții, dar și de creșterea salariului minim în acest domeniu.

Toate aceste provocări vin în contextul în care România are nevoie de investiții mari și foarte mari în următorii ani, ceea ce poate conduce la imposibilitatea realizării acestor investiții. Pornind de la acest scenariu, aş dori să trag un semnal de alarmă. Investițiile guvernamentale din fonduri naționale și din PNNR sunt vitale pentru redresarea economiei și pentru întărirea acesteia, în special în contextul crizei de securitate actuale și a incertitudinii economice, însă consider că măsurile guvernamentale ar trebui să vină cât mai repede în sprijinul companiilor de construcții, întrucât ultimele măsuri IMM Invest de anul acesta nu mai sunt atractive pentru bănci.

Cum vedeți evoluția pieței în nişa dvs. în România în următoarele 6-12 luni?

Având în vedere finanțările și bugetul de investiții din România, precum și oportunitățile pe care România le are pentru investitori, consider că piața din sectorul construcțiilor va avea un trend ascendent. În ciuda provocărilor menționate anterior, consider că oportunitățile pe care le au companiile de construcții vor determina continuarea procesului de transformare și adaptare accelerată la soluțiile tehnologice avansate, atât în procesul de proiectare, cât şi în partea de execuție. În acest fel, va fi posibilă abordarea soluțiilor eficiente energetic şi prietenoase cu mediul în proiectele de construcții.

Ne puteți spune câteva dintre obiectivele LEVIATAN DESIGN | UBITECH pe care le implementați în această perioadă?

Grupul nostru de companii și-a propus să continue procesul de dezvoltare și digitalizare a proceselor de proiectare și de execuție, pentru a eficientiza și simplifica activitatea echipelor noastre și pentru a putea livra proiecte la un nivel de calitate crescută, într-un termen cât mai scurt.

Totodată, urmărim să adoptăm în cadrul proiectelor noastre soluții și echipamente care să ofere mai multe avantaje beneficiarului, în faza de construcție și mai ales în faza de exploatare. Astfel, proiectele pe care le realizăm pot fi din ce în ce mai eficiente din punct de vedere energetic, cu un impact redus asupra mediului. Mai mult decât atât, testăm și identificăm soluții pentru a pune la dispoziția beneficiarului instrumente de tip Digital TWIN, care să faciliteze o exploatare inteligentă și eficientă a spațiului construit.

Citește articolul integral pe Arhispec >>> https://idei.arhispec.ro/leviatan-design-ubitech-constructii-care-sunt-provocarile-momentului-in-domeniul-constructiilor/

Practică&Internship