Podaru Cătălin Robert administrator al S.C. LEVIATAN DESIGN S.R.L., titular al proiectului „ Întocmirea documentațiilor tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor și pentru obținerea avizelor/acordurilor necesare pentru „Lucrări de infrastructură necesare funcționării Colegiului Național Militar „ Tudor Vladimirescu” în cazarma 878 Craiova, cod lucrare 2016-C/I/RK-878 , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Întocmirea documentațiilor tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor și pentru obținerea avizelor/acordurilor necesare pentru „Lucrări de infrastructură necesare funcționării Colegiului Național Militar„ Tudor Vladimirescu” în cazarma 878 Craiova, cod lucrare 2016-C/I/RK-878, propus a fi amplasat în str. Vasile Alecsandri, nr. 91, Craiova, jud.Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni –joi, între orele 8:00- 16:30 și vineri între orele 8:00- 14:00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj.