Studii fezabilitate

Studiul de fezabilitate reprezintă un instrument de evaluare și management al unei investiții.

Acesta este un studiu preliminar demarării unui proiect și reprezintă eminamente simularea teoretică a realizării unei investiții ce are la bază evaluări și studii tehnice pe diferitele specialități implicate, cu toate costurile aferente, estimate pentru realizarea unei analize economice detaliate.

Un studiu de fezabilitate este compus din:

Studiu tehnic pe specialități cu estimarea cantităților de lucrări și materiale necesare
Arhitectură, structură, instalații, amenajare interioară, studiu geotehnic, expertiză tehnică și alte studii de specialitate după caz
Studiu economic cu scopul stabilirii costului total al investiției,oportunitățiilor, eficienței, amortizării și profitabilității