Studii de fezabilitate

Studiul de fezabilitate reprezintă un instrument de evaluare și management al unei investiții. Acest studiu reprezintă eminamente proiecția, simularea teoretică a realizării unei investiții ce are la bază evaluări și studii tehnice pe diferitele specialități implicate, cu toate costurile aferente, estimate pentru realizarea unei analize economice detaliate.

Componență:
♦ Studiu tehnic pe specialități cu estimarea cantităților de lucrări și materiale necesare;
♦ Arhitectură, structură, instalații, amenajare interioară, studiu geotehnic, expertiză tehnică și alte studii de specialitate (după caz);
♦ Studiu economic cu stabilirea costului total al investiției, a oportunității, a eficienței, amortizării și profitabilității (după caz).

CONTACTEAZĂ-NE