Studii fezabilitate

Studiul de fezabilitate reprezintă un instrument de evaluare și management al unei investiții.

Acesta este un studiu preliminar demarării unui proiect și reprezintă eminamente simularea teoretică a realizării unei investiții, ce are la bază evaluări și studii tehnice în cadrul diferitelor specialități implicate, luând în calcul toate costurile aferente, estimate pentru realizarea unei analize economice detaliate.

Un studiu de fezabilitate este compus din:

Studiu tehnic pe specialități cu estimarea cantităților de lucrări și materiale necesare;
Arhitectură, structură, instalații, amenajare interioară, studiu geotehnic, expertiză tehnică și alte studii de specialitate după caz;
Studiu economic cu scopul stabilirii costului total al investiției,oportunitățiilor, eficienței, amortizării și profitabilității.