COD ETICĂ

Eforturile noastre – atât în interiorul companiei, dar și în afară ei – sunt orientate spre poziționarea pe termen lung a acesteia și sunt în general caracterizate prin:

Respect, Determinare și Integritate

Și, în special, de principiile stabilite în cele ce urmează.

Aceste valori reprezintă baza tuturor activităților noastre în întreprindere.

Respectarea legii

În tot ce facem, noi respectăm legile și standardele morale precum și regulile noastre interne.

Siguranță

Securitatea și sănătatea muncii sunt de o importantă majoră pentru noi.

Egalitate

Ne-am angajat că orice acțiune a noastră va fi liberă de orice fel de discriminare. Promovăm oportunități egale pentru toată lumea, în fiecare aspect.

Protecția Mediului

Ne asigurăm că protejăm mediul și resursele sale într-o manieră atentă și responsabilă.

Competiție

Deciziile noastre se bazează pe loialitate, integritate și concurență loială.

Cooperare

Noi tratăm clienții și partenerii de afaceri cu respect și demnitate. Ne angajăm să gestionăm cu atenție activele companiei și ne opunem cu fermitate în față celor care oferă avantaje în mod ilegal.

Focus

Orientarea spre client și interesul companiei noastre sunt principiile ce ne ghidează fiecare acțiune.