Construcția unei case începe întotdeauna cu un plan. După ce am ales locația trebuie să ne gândim la bugetul alocat. Nu vom face niciodată rabat de la calitate și profesionalism. Construirea unei case este pentru fiecare un moment unic, iar dacă dorim ca aceasta să devină “acasă” trebuie să ținem cont de următoarele etape:

1.Stabilirea temei de proiectare

Tema de proiectare este stabilită de proprietar împreună cu arhitectul. Acesta din urmă este profesionistul care vă va ajuta, de la alegerea design-ului până la stabilirea și încadrarea construcției în termeni legali.

2.Obținerea certificatului de urbanism(C.U.)

Certificatul de Urbanism (C.U.)  specifică faptul că primăria își dă acordul pentru ridicarea unei construcții pe lotul respectiv. Primăria vă va înștiința și despre restul avizelor sau actelor necesare.

Actele necesare pentru eliberarea Certificatului de Urbanism se pot găsi pe site-ul primariei din localitatea unde construcția va avea loc sau la sediul acesteia.

 • Cerere-tip completată integral şi corect
 • Acte de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie)
 • Copie C.I. / C.U.I. – proprietar
 • Chitanţă achitare taxă legală (copie).

3.Anteproiect

Anteproiectul reprezintă propunerea arhitectului în primă fază și va susține ideea “Cum funcționează casa?”(pe unde se face intrarea, număr de camere, etc.). Acesta este totodată momentul în care ne putem răzgândi în legătură cu detaliile.

4.Intocmirea proiectului tehnic. (P.T.)

Acesta este realizat de o echipă de proiectanți în urma anteproiectului și va fi folosit pe șantier în momentul construirii casei, conținând detaliile tehnice.

Este compus din:

 • Proiect arhitectură (parte scrisă și parte desenată)
 • Proiect rezistență (parte scrisă și parte desenată)
 • Proiect instalații (parte scrisă și parte desenată)

5.Documentația tehnică pentru Autorizația de Construire. (D.T.A.C.)

D.T.A.C.-ul este un extras din P.T. ce are scopul de a descrie, în mare, conformarea viitoarei construcții, fiind folosit în eliberarea Autorizației de Construire.

Acesta este stabilit prin lege și cuprinde:

 • Arhitectura
 • Rezistența
 • Instalațiile

6.Intocmirea proiectului de execuție.(D.E.)

Este o extensie a P.T.-ului în care sunt detaliate anumite tipuri de materiale de construcții sau tehnologii. Poate fi comasat cu P.T-ul sau poate fi predat ulterior, după începerea șantierului.

7.Execuția construcției

În acest caz vor fi respectate cu strictețe datele aferente proiectului tehnic (P.T.). Orice modificare apărută va fi consemnată în documentație, iar aceasta va fi reautorizată; în caz contrar va fi sancționată ca atare.

Construcția poate fi realizată de o firmă autorizată sau în regim propriu, va începe la 5 zile de la data anunțată autorităților publice locale și Inspectoratului de Stat în Construcții. În momentul începerii se va monta un panou într-o zonă vizibilă ce va conține datele aferente lucrărilor și se va angaja un diriginte de șantier ce va reprezenta beneficiarul.

8.Recepția la terminarea lucrărilor

Finalizarea lucrărilor este anunțată în urma încheierii procesului verbal. În această fază se va verifica dacă imobilul construit este conform Proiectului Tehnic, dar și legal. Această verificare se va efectua de către o comisie.

Aceasta este formată din minim 5 membri, în funcție de complexitatea construcției, numiți de către investitor, fiind obligatorie prezența unui delegat al administrației publice locale și a specialiștilor în domeniu.

9.Cartea tehnică a construcției

Este obligatorie pentru orice tip de construcție. După întocmirea acesteia, se va preda proprietarului care o va păstra și care are obligația să o completeze la zi.

Cuprinde :

 • Documentația privind proiectarea
 • Documentația privind execuția
 • Documentația privind recepția lucrărilor executate
 • Documentația privind urmărirea comportării construcției în exploatare și intervențiile în timp

Dacă ai ținut cont de cele enumerate mai sus ești gata să te muți în casă nouă! De acum te vei gândi doar la mobilă și accesorii, adăugându-ți amprenta personală, dupa cum spune și Winston Churchill “După ce ne modelăm locuințele, acestea ne modelează pe noi. “

MULT SUCCES!

 

Sursa poze:

http://images.wisegeek.com/man-and-woman-using-computer-drafting-program.jpg

http://www.freepik.com/free-photo/manager-discussing-board-coworker-young_1027049.htm

http://www.trilitica.ro/wp-content/uploads/Ob%C8%9Binerea-certificatului-de-urbanism-a-avizelor-%C8%99i-acordurilor-%C8%99i-autoriza%C8%9Biei-de-construire.png

http://www.stamfordbuildingandconstruction.co.uk/wp-content/uploads/architectural-drawings.jpg

http://ic-group.ro/wp-content/uploads/2014/04/autorizatie.jpg

http://alsoedile.ro/wp-content/uploads/2016/07/etapemica-2.png

http://rateladezvoltator.ro/wp-content/uploads/2013/03/Receptia-Lucrarilor-de-Constructie-Demolare-620×278.jpg

http://www.casamea.ro/imagine/613×343/Receptia%2Bcasei%2B%25E2%2580%2593%2Bultima%2Betapa%2Bin%2Bconstructii_28223.jpg