POWERD BY GRAITEC
STUDII DE FEZABILITATE
       Studiul de fezabilitate reprezintă un instrument de evaluare și management al unei investiții. Acest studiu reprezintă eminamente proiecția, simularea teoretică a realizării unei investiții ce are la bază evaluări și studii tehnice pe diferitele specialități implicate, cu costruile aferente, estimate pentru realizarea unei analize economice detaliate.
 
       Pentru construcții, aceste studii de fezabilitate stabilesc condițiile preliminare ale proiectării legate de amplasament și cerințele funcționale pe baza cărora se prefigurează un proiect tehnic conceptual, care SĂ PERMITĂ O CÂT MAI BUNĂ ESTIMARE A COSTURILOR, A EFICIENȚEI SOLUȚIILOR ȘI A INVESTIȚIEI, profitabilitate, amortizare, etc.
 
       Componența:
- Studiu tehnic pe specialități cu estimarea cantităților de lucrări și materiale necesare.
- Arhitectură, structură, instalații, amenajare interioară, studiu geotehnic, expertiză tehnică și alte studii de specialitate (după caz).
- Studiu economic cu stabilirea costului total al investiției, a oportunității, a eficienței, amortizării și profitabilității (după caz).