POWERD BY GRAITEC
PROIECTARE CONSOLIDARE
       Proiectele de consolidare, modernizare, extindere, supraînălțare sunt proiecte cu un nivel de complexitate crescut, care se realizează, în mod uzual, pe baza soluțiilor de intervenție recomandate în urma expertizei tehnice și a altor studii de specialitate ce stabilesc cerințele și limitările intervenției propuse.
 
       Proiectele de consolidare implică un grad ridicat de ingeniozitate, riguros corelate cu înțelegerea comportamentului structurii existente, a condițiilor tehnologice de realizare și  a implicațiilor intervențiilor pe parcursul execuției, cât și ulterior, din punct de vedere al funcțiunior și al fiabilității soluțiilor.
 
       Proiectele de consolidare sunt constituite tot din colaborarea specialităților arhitectură, structură, instalații, geotehnică, amenajare interioară (după caz), care au scop prelungirea duratei de viață a imobilului cu cel puțin 50-100 de ani, în condiții de siguranță, funcțiunie, fiabilitate, confort, estetică, eficiență economică, adaptate la cerințele prezente, adăugând UN PLUS DE VALOARE UNUI IMOBIL EXISTENT.