POWERD BY GRAITEC
EXPERTIZE TEHNICE
    Leviatan Design oferă servicii de inginerie specializată ce constau în realizarea de expertize tehnice pentru construcții civile, industriale, agricole și monumente istorice.
 
    Expertiza tehnică reprezintă un proces complex cu un scop clar cerut de beneficiar, ce tratează imobilul ca un sistem supus acțiunii mediului și timpului, dar și diverselor condiții de exploatare și întreținere.
 
   Acest proces constă în culegerea de date despre istoricul clădirii, sondaje și măsurători pe teren pentru stabilirea sistemului constructiv și comportamentul în timp, relevarea avariilor și analizarea cauzelor, simularea modelului structural computerizat, integrarea și interpretarea datelor pentru formularea concluziilor și propunerea soluțiilor de intervenție pentru îndeplinirea cerințelor beneficiarului cat și de ADUCERE A IMOBILULUI LA NIVELURILE DE PERFORMANȚĂ AVUTE ÎN VEDERE LA PROIECTAREA CONSTRUCȚIILOR NOI.
 
   Tipuri de documentații tehnice întocmite de echipa noastră:
· Expertize tehnice pentru evaluarea nivelului de protecție la încărcări gravitaționale și la acțiuni seismice
· Expertize tehnice pentru lucrări de intervenții (consolidări, extinderi, supraetajări, recompartimentări, alipiri la calcane)
· Expertize tehnice pentru desființarea construcțiilor.