POWERD BY GRAITEC
Imobil Monument Categoria B - S+P+1E
Medias
IMOBIL MONUMENT CATEGORIA B - S+P+1E - Medias
Anul construirii: 1798
Nr. Niveluri: S+P+1E
Nr. Apartamente: N/A
Înălțimea de nivel:
- Corp A: 3,50m la subsol, 4,00m la parter, 3,85m la etaj;
- Corp F:  3,50m lasubsol, 4,00m la parter, 4,00m la etaj;
 
Suprafața construită: 921mp
Suprafața construită desfășurată: 2764mp
Număr de corputi: 2 (A și F)
Sistemul structural: din pereți din zidărie simplă, nearmată din cărămidă plină presată, cu grosimea de 90 cm și planșee din bolți de cărămidă rezemate pe arce din cărămidă.
Șarpanta este din lemn, în patru ape, ce reazemă pe scaune, cu invelitoare din țiglă