POWERD BY GRAITEC
Imobil Administrativ D+P+1E
Predeal
IMOBIL ADMINISTRATIV D+P+1E 
Anul construirii: 1925
Nr. Niveluri: D+P+1E
Nr. Apartamente: N/A
Înălțimea de nivel: 2,90m la demisol, 3,00m la parter, 1,15m .. 3,15m  la etaj;
Suprafața construită: 244mp
Suprafața construită desfășurată: 736mp
Număr de corputi: 1
Sistemul structural: din stâlpi și grinzi din beton armat și pereți din zidărie portantă. Stâlpii şi grinzile sunt realizate monolit, iar planşeul este realizat din chesoane prefabricate aşezate peste grinzile principale. Șarpanta este din lemn în patru ape, ce reazemă pe scaune, cu învelitoarea din tablă.