POWERD BY GRAITEC
Imobil Ghencea Bucuresti

CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE DS+P+2E+M DUBLĂ, IMPREJMUIRE, UTILITĂȚI

București, sector 5, Str. Cooperației și Str. Ghidigeni    
     
     Fundațiile sunt de tip radier cu grosimea de 30cm rezemate pe grinzi de fundare cu secțiunea de 60x60cm. Sub radier și grinzile de fundare este beton de egalizare cu grosimea de 5 cm. Structurile de rezistență ale clădirilor sunt din pereți din beton armat. Grosimea pereților este de 25 cm. La interior și pe contur, pentru înlăturarea încărcărilor gravitaționale sunt stâlpi pătrați cu latura de 45 și 50cm. Planșeele sunt de tip dală groasă din beton armat cu grosimea de 20cm rezemate pe stâlpi și pereți, iar pe contur pe o grindă perimetrală cu secțiunea de 25x50cm. Acoperișul construcțiilor este de tip terasă necirculabilă.